ไทม์: 118 สถานที่ที่จะรับชมภาพยนตร์ เดอะ ไลอ้อน คิง โดยไม่ต้องโฆษณา